Heemskerk

Afdelingsnaam: MD Heemskerk: “Goed-Aardig”’

Jaar van oprichting: 1989

Aantal actieve leden: 5, zo nu en dan 6

Contactpersoon: Joke Hoobroeckx-Dooren

Penningmeester: Marianne van Gemert-de Vries

www.goed-aardig.nl

Algemeen

Goed-Aardig is begonnen als vrouw- en milieugroep, opgericht tijdens een milieumarkt in 1989, georganiseerd door het Vrouwenoverleg Heemskerk. Na een tijd sloten mannen zich bij ons aan en werden wij een milieudefensiegroep. Wij stonden erop onze naam Goed-Aardig te behouden. Omdat we een kleine groep worden en de leeftijd hoger schreven we via Milieudefensie alle leden in Heemskerk aan om versterking. Dat leverde 3 reacties, maar geen nieuwe groepsleden op.

2009, Goed-Aardig, 20 jaar actievoeren met een glimlach.

 

-Onze activiteiten stonden in het teken van dit jubileum. Op 3 juni, onze geboortedag, werd onze website www.goed-aardig.nl geopend, kregen we een eigen postzegel, maakten we ons traditionele jaarboekje en vierden we met onze oud-leden, trouwe aanhangers en de wethouder een klein feestje.

-We kregen veel belangstelling. We vulden 3 x een uur op radio Heemskerk, werden geïnterviewd door Milieudefensie en door leerlingen van het gymnasium Felisenum. Omslag ZOZ schreef een stukje over Goed-Aardig in hun blad.

-Op Aardedag en bij allerlei gelegenheden vroegen we aan de mensen of zij Ja-knikker wilden worden. In dat geval kregen zij een knikker met ons logo om in de zak te steken om er telkens aan te worden herinnerd dat men JA had geknikt tegen Moeder Aarde. -We werden uitgenodigd om deel te nemen aan een door de gemeente Heemskerk en de Milieudienst IJmond georganiseerde duurzaamheidsmarkt.

- Van september tot november mochten we een tentoonstelling inrichten over 20 jaar Goed-Aardig in de nieuwe kinderboerderij, waar als vervanging van de oude, in de nieuwjaarsnacht uitgebrande, boerderij plaats gemaakt is voor een NME ruimte. Ook besteedden we aandacht aan de actie Red de Bij. Een vraag om een milieutip in te sturen leverde 5 winnaars van een Wereldwinkelbon op.

-Op 09-09-09 Duurzaamheidsdag organiseerden we het voorlezen van het boek Duurzame Oma op het kunstwerk de Stoel en hadden een stand op de Dag van de Ouderen.

 

 

-Gemeente: jaarlijks gesprek met de wethouder en de Milieudienst, onze positieve inbreng van de Duurzaamheidsmeter had tot gevolg dat Heemskerk steeg tot de 15e plaats;  deelname aan de klankbordgroep verkeersstructuur, pleidooi voor grasdaken en biologische producten in de kantine, actie “afval valt weg te cijferen” en uitnodiging voor de start van de plasticinzameling, uitgenodigd voor presentatie van milieudienst, commissievergadering en beleidsplan Milieu; avond over veranderd gemeentelijk subsidiebeleid; gemeente gewezen op verkeerd telefoonnummer voor milieuklachten in gemeentegids; contacten over wijziging kapvergunningen.

We stuurden onze jaarlijkse nieuwjaarswens naar het gemeentebestuur, maar kregen wederom geen respons.

 

-Acties Milieudefensie: campagneraden, Ekotellingen, Earth Alarm, actieve ledendag, verspreiding van folders.

Marianne van Gemert deed mee als actief lid met: vleesactie bij AH met hamsters, als plofkip tegen de megastallen in Noord Holland, Flashmob op Schiphol; klimaatactie en co2 ballonnen samen met Ilse Chang; smeltende zeemeermin in Utrecht;

Zij bezocht conferentie 60 jaar Ontwikkelingssamenwerking; Duurzame Dinsdag in deTweede Kamer; en won 2 kaartjes voor de premiere van the Age of Stupid.

Joke Hoobroeckx bezocht de ALV.

Joop Floor is bewonersvertegenwoordiger bij de Cros. Zeer veel problemen met bestuur en andere bewonersgroepen i.v.m. Alderstafel, metingen en procedures. Hij heeft ook bemoeienis met de ecologische hoofdverbinding en waterpeiling. Als lid van IVN houdt hij rondleidingen, contact met Milieufederatie en met scholen over Picosol. Hij heeft zich ingezet voor de komst van de NME ruimte in de kinderboerderij.

 

-Plaatselijke acties met alle leden; Warme Truiendag i.s.m. Kringloopwinkel; actie Ekotellingen in pers en op Internationale Vrouwendag en in supermarkten door overhandiging van de uitslagen van vorige keer; tuinmeubelcontrole, inventarisatie buitendeuren, Dag van de Dialoog, actie licht uit”Earth Hour’ en Nacht van de Nacht. treinkaartenactie voor Beat the Heat, bij de opening van insectenhotel en onthulling energiebol op Kinderboerderij, tijdens vrijwilligersmarkt en bij andere gelegenheden, bezoek aan de duurzame IJmondbedrijvenmarkt ; we werden voorgedragen voor de vrijwilligersprijs van de Vrijwilligerscentrale.

 

 

-Samenwerking: Goed-Aardig maakt deel uit van het Vrouwenoverleg Heemskerk en het platform Heemskerk Kijkt Verder. Heemskerk kijkt Verder heeft samen met de gemeente de Millenniumkrant uitgegeven, die huis-aan-huis bezorgd is.  Op Wereldarmoededag deden we bij de Wereldwinkel mee met “Sta op tegen armoede” en vroegen aandacht voor alle Millenniumdoelen en de voedselbank.

12 december Kerstmarkt in het kader van de Dag van de Mensenrechten, de Millenniumdoelprojecten, de Ja-knikkersactie. en de jaarlijkse fakkeloptocht i.s.m. Amnesty International. Hierdoor waren we verhinderd om aanwezig te zijn bij de Beat the Heat manifestatie in Utrecht.