menusmile-loep

menusmile-loepWie zijn wij?

menusmile-loepHistorie

 

Goed-Aardig is een actiegroep die zich inzet voor ons milieu.

Wij zijn een lokale afdeling van Milieudefensie.

Wij werken met diverse acties aan bewustwording van onze leefomgeving en hoe we die een beetje beter kunnen maken.

 

Wij vergaderen iedere 14 dagen, meestal op dinsdagmorgen, op Marquettelaan 33 Heemskerk

 

Regelmatig hebben wij contact met de gemeente Heemskerk, de Milieudienst IJmond, de kringloopwinkel Heemskerk en de Wereldwinkel.

Ook zijn er contacten met de milieufederatie Noord Holland, het Cos (centrum voor ontwikkelingssamenwerking), Natuur en Milieu, Greenpeace, Wereldnatuurfonds en de natuurorganisaties.

 

Goed-Aardig maakt deel uit van het Platform Heemskerk Kijkt Verder, dat zich bezighoudt met de bewustmaking van inwoners van Heemskerk over het internationaal beleid van de gemeente.

Goed-Aardig is ook vertegenwoordigd in de stichting Vrouwenoverleg Heemskerk.

 

aardbolmethanden 

 

lachebekActie voeren met een glimlach

 

 

25 jaar geleden begon Goed-Aardig als vrouw en milieugroep Goed-Aardig op een milieumarkt georganiseerd door het Vrouwenoverleg t.g.v. het 10 jarig bestaan. in de voormalige “Kuil” in het Nielenplein. Verschillende vrouwenorganisaties, de gemeente, bedrijven en instellingen lieten in 30 kramen de invloed van menselijk gedrag op de natuur en het milieu zien. Niet alleen de vervuiling van lucht, bodem en water werd getoond maar ook de mogelijkheden om iets te doen aan deze problemen.

 

De problemen kregen steeds meer aandacht en de oplossingen werden steeds meer geaccepteerd in het gewone leven. Het was duidelijk dat actie, bewustmaking en stimulering hielpen. Zo werd de afvalscheiding gemeengoed. Met de plasticinzameling is nu bijna al het afval herbruikbaar. Om zon- en windenergie werd aanvankelijk gelachen. Maar nu siert een windmolen de ingang van Heemskerk en is er subsidie op zonne-energie. Een milieuvriendelijk bedrijventerrein gebruikt aardwarmte en auto’s zijn een stuk minder milieubelastend. Groene energie wordt door alle maatschappijen aangeboden en over kernenergie wordt beter nagedacht. De zure regen is verminderd en gat in de ozonlaag groeit minder hard. Het water in de rivieren is schoner geworden en er wordt steeds minder gif gespoten op ons voedsel. Biologische producten liggen in de supermarkten en in de Wereldwinkels worden producten verkocht, waarbij de producenten een redelijke vergoeding voor hun werk krijgen. Er worden internationale afspraken gemaakt in Rio de Janeiro, Kyoto en straks in Kopenhagen. Het keurmerk FSC probeert het onverantwoord kappen van de regenwouden tegen te gaan. Bij de meeste banken kan groen worden belegd. Bedrijven worden duurzamer. Heemskerk is Millenniumgemeente en probeert een steentje bij te dragen aan bestrijding van armoede, ziekte, ongelijkheid, analfabetisme, milieuvervuiling en oneerlijke handel.

 

Maar er is nog veel te doen: de oceanen zijn bedekt met plastic afval. De geluidhinder van vliegtuigen houdt nog veel mensen uit hun slaap. Het ijs van de Polen en de gletsjers smelt. Door de opwarming van de aarde rukken de woestijnen op en wordt de kans op overstromingen en extreem weer groter. De oerbossen lopen nog gevaar

Door de enorme vleesconsumptie en de illegale houtkap lopen de oerbossen nog gevaar.

Dieren leven nog vaak in mensonwaardige omstandigheden en veel soorten worden bedreigd met uitsterving. De bijen, zo belangrijk voor onze voedselvoorziening, zijn aan het verdwijnen. Veel mensen hebben geen schoon drinkwater, onvoldoende voedsel en gezondheidszorg. Organisaties die zich bezig houden natuur, milieu, mensenrechten en vrede hebben nog veel hulp nodig. Ook Goed-Aardig zoekt nieuwe leden.

 

Op de website van Goed-Aardig is veel informatie te vinden en kunnen milieutips worden doorgegeven. www.goed-aardig.nl