menusmile-loepHISTORIE

 

Goed-Aardig is ontstaan op de vrouw en milieumarkt, die 3 juni 1989 werd georganiseerd door het Vrouwenoverleg Heemskerk ter afsluiting van het 10 jarig jubileumjaar.

Gezien het grote succes van deze milieumarkt besloten enkele vrouwen tot oprichting van de vrouw en milieugroep Goed-Aardig. Na enkele jaren besloten we ons aan te sluiten bij Milieudefensie, omdat wij al vaak meededen met acties van Milieudefensie. Wij mochten onze naam blijven voeren. Ook niet leden van milieudefensie kunnen lid worden van Goed-Aardig.

Toen er behalve vrouwen ook mannen lid werden is besloten de naam te veranderen in Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk. Dat vrouwen wereldwijd –wegens hun zorgtaken in en buiten het gezin- verhoudingsgewijs veel te lijden hebben door milieuproblemen, maar ook voor veel oplossingen een sleutelpositie kunnen innemen, bleef een uitgangspunt.