Persbericht april 2010

 

Geef eens een Groene Kaart.

 

Goed-Aardig bestaat dit jaar 21 jaar. Daarom willen wij opnieuw aandacht vragen voor de Lokale Agenda 21.

Aan het eind van de vorige eeuw werd door bijna alle landen een besluit genomen om in  gemeenten (lokaal)  wereldwijd burgers, overheid, bedrijfsleven en organisaties met elkaar in contact te brengen om te praten over de dingen die gedaan moeten worden (een Agenda dus)- om de 21-ste eeuw leefbaar te maken en te houden voor de volgende generaties. Daarna zijn er veel plannen gemaakt en is er belangstelling gekomen voor duurzaamheid, klimaat, alternatieve energie, hergebruik van afval, biodiversiteit en meer goede initiatieven voor mens, milieu en maatschappij. Heemskerk werd een Millenniumgemeente en streeft de Millenniumdoelen 2015 na om armoede, ongelijkheid en ziektes uit de wereld te helpen en onderwijs, gezonde leefomgeving en eerlijke handel te bevorderen.

 

We zijn dus op de goede weg. Maar vaak weten we van elkaar niet waarmee we bezig zijn. De Lokale Agenda 21 is bedoeld om dit in kaart brengen. Goed-Aardig  wil dit doen door de uitreiking van Groene Kaarten. Een Groene Kaart is geen bestraffing, maar een beloning.

 

Kent u iemand, een bedrijf of een organisatie die iets bijzonders heeft gedaan voor het milieu, de natuur of een gezonde en rechtvaardige samenleving?  Iedereen, elke organisatie, elk bedrijf kan een Groene Kaart krijgen als aansporing om door te gaan. Geef de naam en het adres door aan Goed-Aardig. Vermeld ook waarom u vindt dat hier een Groene Kaart moet worden gegeven. 

 

Wij vragen u om dit te doen tussen Aardedag 22 april en Wereldmilieudag 5 juni.

Goed-Aardig zal zorgen dat de Groene Kaart wordt uitgereikt met een groene attentie.

 

Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk

Marquettelaan 33 1964 JR Heemskerk

Jacob Marisstraat 45 1964 RK Heemskerk

tel. 0251 232155/242963

hbxd@freeler.nl

www.goed-aardig.nl