Van boodschappentas naar Lokale Agenda 21

GOED-AARDIG 10 jaar in actie

1989

3 juni vrouw en milieumarkt Vrouwenoverleg, de Kringloop, piepschuim monument- oprichting Goed-Aardig
verpakkingen –schoonmaakmiddelen - enquete supermarkt -dioxine in moedermelk - PVC,weg
ermee!
afval valt  weg te cijferen -anti-plastic tassen -Mali Bwonge vrouwen -lucifersdoosjes met spreuken

1990

Dag van de Goede Aarde-Mister Blister –aluminium –kringloopkalender -rubriek Goedaardigheden -kringlooppapier
terugzending in plastic verpakte post -Sinterklaas, Goed Aardigman -gemeentelijk milieubeleidsplan

1991

Milieudefensiegroep -Dag van Moeder Aarde -ondertekening door gemeente van Klimaatverbond
Werk Samen aan een Schone Wereld –gifpiepers –broeikas -plastic ondraagtas naar 2e kamer‑
groen bankieren -eerste inspraak Schiphol -ekohutspot in snackbar -gif genoeg gespoten
milieuprijs Rotary -bekers Marquetteloop -conciliair proces -actie naar scholen en kerken
Opfrisser dagelijks op Kabelkrant -hoe milieuvriendelijk is uw keukenkastje? -antislib

1992

groenten zonder gif -vliegacties reisbureaus -2e Mollenprijs -20 jaar Milieudefensie
Nederland Duurzaam –milieugebruiksruimte -etalage sportha l-Oeverlandenactie Schiphol
Unced conferentie Rio de Janeiro -voedsel voor de toekomst -vlees, minder is beter‑
duurzaamheidsmarkt Eén wereld, Eén toekomst -ban de bintjes van uw bord -Lastpost
G.F.T.- groene keuken -honger hoeft niet -straks chloort de dageraad  -solidariteitsmaaltijd Columbusjaar

1993

grote schoonmaak van uw brievenbus –AV I-luiers -Hart voor Hout –kernenergie -Earth Alarm
milieumarkt : wie is het snelst in het centrum? -Goed-Aardig milieuprijzen -milieu en esperantogroep BON*karak*TERA
oproep voor de toekoms t-Ecotax -poppenkast sponsorloop –tweetiketten -liever een boom in het bos dan in onze bus

1994

25 jaar Milieufederatie N.H .-Nieuwe Wereldcampagne –voedse l-Heemskerk Kijkt Verder -houd je klep dicht !
Broeitour -paaseieractie Hema -hoe milieubewust is Heemskerk? –energiebeurs -Bulderbos-AirSmiles
nominatie songfestival Schiphol -natuurlijk bloemen zonder gif – bloembollen -Mc Donald's-F.S.C.kerst boompje gemeente

1995

bezinningsmarkt 50 jaar bevrijding -Moeder Aardebol met zorgboom -Bulderbos 2
macht van de boodschappentas -vrouwen toetsen leefmilieu -minder mest, meer milieu
bestuurslidmaatschap Milieudefensie -10 jaar Tsjernoby l-provinciaal milieubeleidsplan -gemeentedag
Schiphol is al groot genoeg -24 uurs economie -kringlooptelefoonklapper

1996

Ezelsoren aanwijzing Schiphol -Max Havelaarbananen -1 aprilgrap: Fuel Saver-de Aarde verzuipt, stop CO2 centrumplan -gifkoninkjes,aardbeien en champignons -ballonnenactie Schiphol –vleescampagne -Shell acties

1997

25 jaar Milieudefensie -vlaggenactie Wijk aanZeeKyoto -Philips let's make things better: let's recycle varkens in nood -Westerhout Blijft -duurzaam bouwen -Laat de Kust met Rus t-Waterlanders -energiespel westelijke Randweg -1000 dagen voor 2000 mark -boekjesreeks Heemskerk Duurzaam in 1000 dagen­Hoogovens kerstpakketten -genetische manipulatie - waarzegster, fee en medium -jeugdgemeentedag

1998

schone taak -milieu en economie -ABN AMRO –grondstoffenactie -derde dimensie van duurzaamheid
alles behalve tijd -beroep Raad van State Schiphol:gewonne  !-Ekoacties -fout hout zit niet goed
red de bossen, doe het zelf -F.S.C .-fotowand Binnenhof -adoptie Kamerleden -Tolhek moet blijven -gemeentedag
startmanifestatie Lokale Agenda 21 -boom bij Assumburg tijdens internationals conferentie -MAI
er is meer onder de zon dan asfalt en beton -EKOmeter bestrijdingsmiddelen groenten -hormoongif
mars tegen kinderarbeid -voetjes in centrum -russische milieuactivisten-monument voor mensenrechten
-milieuplannen Hoogovens

1999

lid Commissie Geluidhinder Schiphol –ScheybeeckNoordzeekonaal -Jubilee 2000 –Kosovo -op Internet
electrische apparaten -onteigening Bulderbos -kerngroep Lokale Agenda 21 -BIO, da's nogal logisch!
10 jaar Goed-Aardig -Bossenactie, BIOskoop Serengeti Symphony, tentoonstelling Raadhuis: Het Helpt‑
Trek de Groene Grens -autoloze zondag - agenda 21: bezoek uit Uganda en werkbezoek Klatovy - onderzoek supermarkten‑
tweede beroep Raad van State - inspraak definitieve uitbreiding Schiphol- klankbordgroep fusie Milieudefensie en Natuur
en Milieu- tweede kringloopkalender tot 2021.

Een overzicht over 2000 tot heden is nog in de maak.