menusmile-kringloop

 

 

http://www.greenpeaceweb.org/nieuwsbrief_nieuw/youturn/uturn-header-634breed.jpg

 

 

 

 

Waar is Goed-Aardig mee bezig?

 

Acties en plannen. Geef uw mening in het gastenboek.

 

Op 3 juli om 17 uur openen we een tentoonstelling over 25 jaar actie voeren met een glimlach.

 

De tentoonstelling is te zien tot 18 juli en is toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek

waarvan de ingang gelegen is aan de hal van het gemeentehuis

Iedereen welkom.

Link naar uitnodiging

 

 

 

 

_________________________

Posters in etalage Multimate

 

Jubileumboekje 2014

----------------------------------------

 

Nu is actueel dat we op 3 juni 2014 25 jaar bestaan. Dat vieren we door op onze verjaardag met onze groep een feestje te vieren. Intussen kunnen voorbijgangers op Marquettelaan 33 zakjes bijenbloemenzaad, een ja-knikker en een airSmile meenemen.

Gedurende het hele jaar gaan we kleine acties organiseren en we sluiten af met een tentoonstelling in het gemeentehuis in juni 2015.

Aan alle leden van Milieudefensie is een brief bezorgd waarin we vragen om advies. Moeten we doorgaan of stoppen?

Er is veel aandacht in de pers.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 juni 2014 Inmiddels is er veel gebeurd. Windows XP is vervangen door Windows 8.1. Dat betekende een heleboel problemen met het bijhouden van de website.. Er staan nog 52 bomen op de oprijlaan van kasteel Marquette. Binnenkort zullen we de website aanpassen als we weer eens informatie krijgen over de stand van zaken. Voorlopig is er broedseizoen en mag er niet worden gekapt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Op 30 januari spreekt de raad zich uit over de plannen om de overgebleven monumentale bomen op de oprijlaan te kappen.

 

Tot grote vreugde van de actiegroep en GOED-AARDIG spreken 19 raadsleden zich uit tegen de kap en 5 stemmen voor de kap.

1 raadslid onthoudt zich van stemming omdat hij werkzaam is bij PWN. De fracties van Groen Links, CDA, Liberaal Heemskerk en Heemskerk Lokaal  stemmen voor het behoud van de gezonde bomen . Fractie Wouters stemt tegen. De fracties van D66, P.v.d.A en VVD stemmen verdeeld. Wij zijn blij met deze uitslag voor de 4000 ondersteuners met een handtekening of e-mail, voor de kunstenaars die de bomen hebben vastgelegd en geëxposeerd. Voor de 89 indieners van een zienswijze en de politiek.  Het bewijst dat volksvertegenwoordigers rekening houden met de mening van de bevolking en zonder last hun stem hebben uitgebracht, zoals in artikel 27 van de Gemeentewet wordt bepaald.   

toelichting actiegroep

power point presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

November 2013. De actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette (BOOM) begint een burgerinitiatief. De vereiste 50 ondersteuners worden snel gevonden. De aanvraag wordt goedgekeurd door het presidium. Op 30 januari komt het initiatief op de agenda van de raadsvergadering. De raadsleden –als gekozen vertegenwoordigers van de bevolking van Heemskerk- wordt gevraagd hun mening te geven over de toekomst van het voorste gedeelte van de oprijlaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28 november 2013  Vlak voor de raadsvergadering op de laatste dag waarop zienswijzen kunnen worden ingediend werd een persbericht rondgedeeld dat de gemeente de procedure wegens fouten gaat herstellen. Dat betekent dat de procedure opnieuw moet worden gestart.

De 71 !! ingediende zienswijzen blijven geldig en kunnen worden aangevuld als daar aanleiding toe is. 

 

Tijdens de vergadering hielden beeldende kunstenaars met schilderijen van de bomen een stil protest. Inspraak Joke Hoobroeckx

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Op zaterdag 23 en zondag 24 november worden “kunstwerken” over de bomen op de oprijlaan van Marquette tentoongesteld in de kunstuitleen in de Mariaschool, Verherenstraat in Heemskerk. Organisatie is in handen van de kunstenaressen Joke van Bree en Mary Admiraal. De tentoonstelling is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Iedereen welkom.

 

Het wordt spannend

De omgevingsvergunning voor de kap van de bomen op de oprijlaan van kasteel Marquette is aangevraagd door het PWN.

Het college heeft een ontwerp besluit ter inzage gelegd. Bent u het niet eens met de kap? Tot 28 november kan iedereen een “zienswijze” indienen . Lees hier hoe u dat kunt doen.

 

****************************************************************************************************

 

Op 3 juni werd Goed-Aardig 24 jaar. Weer tijd voor een boekje.

 

Van 11 tot 17 juni is de Zero Plastic Week. Waarom? Zie het persbericht.

 

 

*****************************************************************************************************

 

 

De handtekeningen zijn inmiddels aangeboden aan de raad van Heemskerk met het verzoek geen kapvergunning te verlenen.

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqRPjRj42ptg9m7KzKn79uAiQHNkdlk7LI6H9hw0ltJA366fBg                      2 april 2013

De actiegroep heeft 4000 handtekeningen voor het  behoud van de monumentale bomen op oprijlaan kasteel Marquette.

 Bedankt

U kunt ons nog steunen via peterdicker@hetnet.nl en via deze website.

 

Laat de bomen niet in de steek

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 

 

 

 

 

 

 

millenniumdoel4130http://image2.hobbydoos.nl/image.axd?picture=2012%2f10%2fstcjongen.jpg

 

brei voor Warme Truiendag een mutsje.

 

Millenniumdoel 4: Kindersterfte verminderen

 

 

GROOT SUCCES op Warme Truiendag 8 februari. 

In Heemskerk en omstreken werden bijna 1000 mutsjes gebreid.

Er was ook veel bekijks voor de warm aangeklede Ezel.

 

Iedereen bedankt die heeft meegedaan.  Nog meer zin in breien? Voor de actie van Kicoba in Zuid Afrika kunnen mutsjes, truitjes, sokjes en wat ook verder lekker warm is worden ingeleverd bij de Wereldwinkel.

.

 

persbericht warme truiendag/mutsjes      nieuwpatroonmutsje

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actie Kettingkaart tegen kettingzaag. Steun ons met uw handtekening.

 Op de beursvloer in november hebben fotograaf  Hans van der Mast en Multicopy een “match’ gemaakt met Goed-Aardig om een kettingkaart te maken voor de actie Behoud bomen oprijlaan Marquette. De tegenprestatie van Goed-Aardig is een wandeling door het landgoed Marquette.

Het is de bedoeling dat de kaart wordt doorgegeven. Via de link kunt u deze kaart tweezijdig printen.

 

 

kettingkaart tegen kettingzaag en kettingkaart tegen kettingzaag 2

 

 

http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/gelukkige-vlinder/10031-75928-3007111713-OprijlaanChateauMarquetteHeemskerk.JPGNajaar 2012

Een jaar geleden startten we met de actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette.  De bomen staan er nog, maar we weten niet hoe het verder gaat. We willen graag ondersteuning door handtekeningen. We hebben er al 3000. U kunt een handtekeningenlijst downloaden en deze bij ons inleveren met handtekeningen van vrienden, buren, familie en collega’s.

handtekeningenlijst2013

Persbericht november 2012

Persbericht opgenomen in Heemskerkse Courant

 

11 – 11 - 2012

Persbericht

 

Komen op de elfde van de elfde de elfjes weer te voorschijn?

 

Vorig jaar op 11-11-11 werden er voor het eerst elfjes aangetroffen in het Marquettebos. Zij kwamen door bemiddeling van Goed-Aardig te voorschijn om te laten zien hoe mensen kunnen omgaan met de natuur om hen heen.  Zij maakten zich zorgen om de bomen op de oprijlaan, die zelf hun stem niet kunnen laten horen.  De grote bomen zouden vorig jaar worden gekapt. Dat is gelukkig niet doorgegaan.

Maar het gevaar is nog niet geweken. Er zijn gesprekken gaande, er komen rapporten van voor- en tegenstanders van de kap en er hebben 2700 mensen hun handtekening gezet om de actie tot het behoud van de bomen te ondersteunen.

 

Op zondag 11-11 worden de elfjes weer uitgenodigd. Als het regent zijn ze niet te zien, want ze kunnen zich onzichtbaar maken. Van 11.11 uur tot 12.00 uur liggen er aan het begin van de oprijlaan lijsten klaar voor handtekeningen van mensen uit Heemskerk of van buiten om de prachtige, gezonde bomen te redden. Als het mooi weer is kunnen handtekeningen ook op andere tijden worden gezet op lijsten voor het adres Marquettelaan 33.

 

Nadere inlichtingen: GOED-AARDIG,  0251 232155

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________

 

Nacht van de Nacht 27 oktober 2012

 

 

 

 

                                          

 

 

Goed-Aardig doet mee met de Nacht van de Nacht op 27 oktober.

 

Net zoals afgelopen jaren gaat  Goed-Aardig  de Nacht van de Nacht vieren met een korte wandeling door het donkere Marquettebos. Iedereen voor wie de grote duinwandeling van de PWN in de Heemskerks duinen te lang is kan meelopen.

 

De wandeling begint om 19.30 uur en vertrekt en eindigt omstreeks 20.00 uur op Marquettelaan 33, tegenover de ingang van het Marquettebos. Na de wandeling wordt daar een kopje kruidenthee geschonken.

 

Tijdens de wandeling is er ruimte voor verhalen of fluisterliedjes van deelnemers en voor het genieten of  knuffelen van de grote bomen, die er gelukkig nog staan. Wandelschoenen of laarzen meenemen voor droge voeten en een zaklantaarn alleen voor als het echt nodig is.

 

Geniet van de duisternis en de stilte die zo belangrijk zijn ook voor de natuur in dit mooie stukje Heemskerk.

 

Aanmelden is niet nodig, maar als er veel deelnemers zijn moeten we extra stil zijn.

 

Op 28 oktober is het voor de tweede keer Dag van de Stilte. Zoek op die dag van 25 uur ook eens de stilte op. Kijk op www.dagvandestilte.nl.

 

Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk 0251 232155

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

http://www.vijftigplusser.nl/weblog/images/gelukkige-vlinder/10031-75928-3007111713-OprijlaanChateauMarquetteHeemskerk.JPGAugustus 2012

Een jaar geleden startten we met de actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette.  De bomen staan er nog, maar we weten niet hoe het verder gaat. We willen graag ondersteuning door handtekeningen. We hebben er al 2700. U kunt een handtekeningenlijst downloaden en deze bij ons inleveren met handtekeningen van vrienden, buren, familie en collega’s.

Petitie bomen Marquette

 

 

 

 

 

Juni 2012

 

zeroplastic

Doe mee met de Zero Plastic week

 

Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk roept iedereen op om mee te doen met de actie:

“ Zero Plastic Week” van 10 tot 17 juni.

 

Zero plastic betekent nul plastic verpakkingen accepteren. De uitdaging is dat gedurende een hele week vol te houden. Toen er een mogelijkheid kwam om plastic apart in te leveren heeft iedereen gemerkt hoeveel plastic er wordt weggegooid. In het gunstigste geval wordt het hergebruikt, maar veel plastic komt terecht in de natuur en werkt mee aan de vorming van de plastic soep in de oceanen. In sommige delen van de oceanen zitten meer plastic deeltjes dan plankton. Een grote bedreiging voor het leven in de zeeën. Plastic heeft honderden jaren nodig om te verdwijnen. Dat wil zeggen in zeer kleine deeltjes uiteen te vallen. Terwijl het als verpakking slechts zeer kort nut heeft en meestal helemaal niet nodig is. Waarom moet er plastic om een komkommer? Waarom drinken we bronwater uit plastic flessen, terwijl ons kraanwater 1000 maal goedkoper en nog beter gecontroleerd is? Koop een speciaal flesje voor kraanwater in de Wereldwinkel of gebruik een eigen flesje.

 

Wat kunt u doen? Gebruik een eigen boodschappentas. Koop geen artikelen –onnodig-verpakt in plastic of pak ze in de winkel uit. Verzamel gedurende een bepaalde tijd overbodige plastic verpakkingen van artikelen die u vaak gebruikt en stuur  ze terug naar de producent.

Op www.zeroplasticweek.org staat een voorbeeld van een begeleidende brief.

 

Het doet er niet toe in welke week u begint. Als 10 miljoen Nederlanders eenmaal per dag één verpakking uitsparen zijn dat al 70.000.000 miljoen verpakkingen per week of 3,65 miljard per jaar. Dat is een afvalberg. Wereldwijd een afvalcontinent. Plastic is voordat het afval is of als het wordt hergebruikt een product, waarin grondstoffen -olie- en energie is gestopt. Help mee om te voorkomen dat plastic wordt gebruikt. Als het niet te voorkomen is: gooi het in de plastic bak voor hergebruik.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 mei 2012

Tijdens de vrijwilligersmarkt op het Nielenplein in Heemskerk delen we weer zakjes zaad uit.

Kinderen kunnen ook een bijtje maken  en u kunt nog een handtekening zetten om de bomen van de oprijlaan van Marquette te redden.

 

Ook werken we mee aan de Moedernacht met de actie toiletjuffrouw. Zie www.vrouwenoverlegheemskerk.nl

 

 

 

 

2012 is het Jaar van de Bij

             

Goed-Aardig helpt de bijen. Doe mee om van Heemskerk een bijvriendelijke gemeente

te maken.

Het gaat sinds enkele jaren slecht met de bijen Er is sprake van massale bijensterfte.  De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn. Bijen zijn verantwoordelijk voor 85% van de bestuiving van groenten, fruit en andere gewassen. Hoe klein ze ook zijn, zonder bijen komt de voedselvoorziening in gevaar.

Wat zijn de oorzaken?

De voor bijen zeer schadelijke insecticiden uit de neonicotine-groep (ondermeer imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine en thiacloprid) zijn in Nederland zeer ruim toegelaten. 

Onderzoek wijst ook uit dat er bepaalde bijenvirussen zijn, die een dodelijke ziekte veroorzaken. Het is steeds duidelijker dat het gebruik van pesticiden de weerbaarheid tegen deze virussen doet afnemen. Het is niet goed dat stoffen die zo schadelijk zijn voor bijen in alarmerende hoeveelheden en ver boven de wettelijke norm in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Als we dat kunnen terugdringen hebben bijen maar ook andere insecten daar baat bij.

Ook het verdwijnen van plantensoorten is schadelijk voor de bijenvolken.

Wat kunnen we doen?We maken met ons allen van Heemskerk een bijvriendelijke gemeente door bloemen te zaaien waar bijen nectar en stuifmeel kunnen halen.

U kunt met uw eigen tuin de bijen helpen. Geen tuin? Dan zijn er kale plekjes genoeg waar dit zaad kan ontkiemen. De bloemen bloeien in de herfst, het moment waarop de bijen hun wintervoorraad aanleggen. Dat geeft bijen een betere kans om de winter te overleven.

Dit bij-vriendelijk bloemenzaad wordt op Aardedag 22 april gratis aangeboden door Goed-Aardig. Bij het adres Marquettelaan 33 staat op Aardedag een mand met gratis zakjes bij-vriendelijk zaad. Iedereen die langs komt kan één zakje meenemen.

 

Inlichtingen: 0251-232155    www.goed-aardig.nl ,www.earthday.com

 

 

 

 

 

2012 is het Jaar van de Bij

             

Goed-Aardig helpt de bijen. Doe mee om van Heemskerk een bijvriendelijke gemeente

te maken.

Het gaat sinds enkele jaren slecht met de bijen Er is sprake van massale bijensterfte.  De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn. Bijen zijn verantwoordelijk voor 85% van de bestuiving van groenten, fruit en andere gewassen. Hoe klein ze ook zijn, zonder bijen komt de voedselvoorziening in gevaar.

Wat zijn de oorzaken?

De voor bijen zeer schadelijke insecticiden uit de neonicotine-groep (ondermeer imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine en thiacloprid) zijn in Nederland zeer ruim toegelaten. 

Onderzoek wijst ook uit dat er bepaalde bijenvirussen zijn, die een dodelijke ziekte veroorzaken. Het is steeds duidelijker dat het gebruik van pesticiden de weerbaarheid tegen deze virussen doet afnemen. Het is niet goed dat stoffen die zo schadelijk zijn voor bijen in alarmerende hoeveelheden en ver boven de wettelijke norm in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Als we dat kunnen terugdringen hebben bijen maar ook andere insecten daar baat bij.

Ook het verdwijnen van plantensoorten is schadelijk voor de bijenvolken.

Wat kunnen we doen?We maken met ons allen van Heemskerk een bijvriendelijke gemeente door bloemen te zaaien waar bijen nectar en stuifmeel kunnen halen.

U kunt met uw eigen tuin de bijen helpen. Geen tuin? Dan zijn er kale plekjes genoeg waar dit zaad kan ontkiemen. De bloemen bloeien in de herfst, het moment waarop de bijen hun wintervoorraad aanleggen. Dat geeft bijen een betere kans om de winter te overleven.

Dit bij-vriendelijk bloemenzaad wordt op Aardedag 22 april gratis aangeboden door Goed-Aardig. Bij het adres Marquettelaan 33 staat op Aardedag een mand met gratis zakjes bij-vriendelijk zaad. Iedereen die langs komt kan één zakje meenemen.

 

Inlichtingen: 0251-232155    www.goed-aardig.nl ,www.earthday.com

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Op 31 maart deed de wereld vanaf  21.10 een uur lang het licht uit op Earth Hour.

_____________________________________________________________________________________________________

Warme truiendag, Doe bomen (g)een das om.

Op vrijdag 10 februari wordt de landelijke Warme Truiendag georganiseerd. In Heemskerk kleedt Goed-Aardig het symbool voor Heemskerk, de ezel op de hoek van Deutzstraat en van Coevenhovenstraat, weer lekker warm aan met de lange das, die 2 jaar geleden is gebreid door vele Heemskerkers. Ook de kringloopwinkel de Groene Ezel heeft misschien weer een aanbieding van warme truien. Voor het klimaat is het beter de verwarming een graadje lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Bomen nemen het broeikasgas CO2 op. Zij helpen ons dus bij de verlaging van de CO2 uitstoot. Daarom wil Goed-Aardig de bomen verwennen door ze op Warme Truiendag een das om te doen. Doe allemaal mee en doe een boom in uw tuin of in het dorp een das om als teken dat we zuinig moeten zijn op bomen die ons helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Neem een foto van de boom en stuur die aan ons op.
Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk, Marquettelaan 33 1964 JR Heemskerk, hbxd@freeler.nl
warme truiendagboom

Na de kaalslag van Eikenhof 2 en het plan om de oude bomen op de oprijlaan van Marquette te kappen, is er een derde bedreiging van onze Marquettelaan. Een garage van 20 meter lang komt te liggen vlak langs de Marquettelaan. Er is bezwaar aangetekend tegen de vergunning, maar het bezwaar werd niet-ontvankelijk verklaard door de commissie van bezwaarschriften en het college van B. en W.

Waarom? De omwonenden zijn geen belanghebbenden, want ze wonen te ver weg.

We kunnen ons dus grote zorgen maken over de groene natuur in Nederland. Want in een natuurgebied wonen toch altijd maar weinig mensen? Er zijn ook onze onzorgvuldigheden opgetreden bij de vergunningverlening. Hierover is bericht gestuurd aan de gemeenteraad van Heemskerk. Wij zijn bezorgd dat er zoveel gemandateerd wordt aan ambtenaren dat het college en de raad geen zicht meer hebben op sommige besluitvorming.

Zie voor de stukken

 

 

Het elfje van het schone water is weer terug.

Dankzij de oplettendheid van een lezeres van de Kennemer vonden wij het blauwe elfje terug in een sloot. Hartelijk dank!

 

 

IMG_5204De Dag van de Duurzaamheid is goed verlopen

 

De 11 elfjes zijn op 11-11-11 aangekomen  in het Marquettebos. Zondag na de aankomst van Sinterklaas op Marquette en de intocht door het dorp bleek er een elfje ontvoerd te zijn. Via een oproep in de krant hopen we het terug te zien.

 

Het voorlezen van Mr Finney en de wereld onder water bij radio Heemskerk ging goed. We hadden geluk dat in de uitzending over de komst van prinses Laurentien naar de duurzame school de Kariboe het verhaal niet werd voorgelezen. Ons verhaal sloot goed aan bij de rapportage. Volgend jaar zijn we weer welko. Marianne heeft het verhaal ook voorgelezen op de Vlinderschool. Men was zo enthousiast dat zij nu ook gevraagd is om in de kersttijd te komen voorlezen. 

 

11-11-11

 

 

 

Op deze bijzondere dag vieren Goed-Aardig en Heemskerk Kijkt Verder de Dag van de Duurzaamheid

  

Mr. Finney   

                                                       

 

 

Een van de acties is het voorlezen van het hoofdstuk “De tuin onder water” uit het boek “Mr. Finney en de andere kant van het water” geschreven door prinses Laurentien.  Goed-Aardig en Heemskerk Kijkt Verder

mogen- net als vorig jaar- bij radio Heemskerk dit verhaaltje voorlezen  op vrijdag 11-11-11 om ongeveer 11.11 uur.

 

Ook op enkele scholen in de IJmond wordt het verhaal voorgelezen. Bijzonder is dat prinses Laurentien zelf het verhaal voorleest op de Kariboe in Heemskerk. De Kariboe is een school waarin veel rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

 

 

  

Elfjes

Goed-Aardig heeft voor 11-11-11 een aantal elfjes uitgenodigd om ons te leren wat er nodig is om de omgeving gezond te houden. Als ze aan onze uitnodiging gehoor geven kunt u ze vanaf vrijdagmorgen tot zondagmiddag ontdekken onder de oude bomen aan het begin van de oprijlaan van Marquette. Ook elfjes willen dat deze bomen niet worden gekapt, want oude bomen en bossen behoren tot hun wereld.

 

Tappunt

Goed-Aardig zal in het kader van deze dag aan de Millenniumgemeente Heemskerk vragen om op het Maerten van Heemskerckplein voor het nieuwe gemeentehuis een watertappunt aan te brengen. Nederland heeft de beste kwaliteit drinkwater van Europa. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in dertig landen, in opdracht van de Europese Commissie. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard dollar uitgegeven aan bronwater terwijl voor 30 miljard dollar de VN het aantal wereldburgers zonder drinkwater kan halveren.

Een van de Millenniumdoelstellingen is dat iedereen toegang heeft tot gezond drinkwater. Uit onderzoek van het Rode Kruis is gebleken dat er jaarlijks 2 miljoen kinderen sterven aan ziektes die het gevolg zijn van het tekort aan schoon drinkwater. Door een eigen fles te vullen aan een tappunt binnen- of buitenshuis wordt ook het gebruik verminderd van plastic wegwerpflessen die het milieu belasten en zorgen voor eilanden van plastic in de oceanen.

Door het plaatsen van een tappunt bij het nieuwe Gemeentehuis geeft de gemeente het goede voorbeeld.

Ons kraanwater is goed voor het milieu en volgens onderzoek gezonder dan bronwater, beter voor de portemonnee want kraanwater kost heel weinig. U drinkt 1000 liter kraanwater voor de prijs van 1 liter bronwater.

 

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(maak een boekje Bange Bomen) 

 

handtekeningenlijst actiegroep Bomen Op Oprijlaan Marquette

 

Nacht van de Nacht

 

Goed-Aardig doet mee aan de Nacht van de Nacht in het Marquettebos.

 

Op 29 oktober wordt aan iedereen in Nederland gevraagd zoveel mogelijk licht uit te doen. De nacht is belangrijk voor de natuur en dus ook voor ons. Dus laat het donker zoveel mogelijk donker ook in de rest van het jaar.

 Er zijn in Heemskerk ook nog andere activiteiten in de duinen en fort Veldhuis. Zie daarover de berichten in de pers en op de website www.laathetdonkerdonker.nl 

 

GOED-AARDIG, milieudefensiegroep Heemskerk, nodigt iedereen voor een nachtwandeling door het Marquettebos. We verzamelen bij het adres Marquettelaan 33, het eerste huis na de rotonde Mozartstraat/Marquettelaan om 20.00 uur. De wandeling zal ongeveer een half uur duren. Kinderen kunnen ook mee. Neem alleen een zaklantaarn mee als je echt bang bent in het donker.

We lopen door het Marquettebos naar de oprijlaan van kasteel Marquette. Aan het begin/eind van de oprijlaan staan we stil om te luisteren naar een verhaal over Bange Bomen. Dit zijn de bomen, die hier al heel lang staan en die zouden worden gekapt in oktober. De actiegroep Bomen op Oprijlaan Marquette, waar ook Goed-Aardig aan mee doet, heeft bereikt dat deze kap in ieder geval wordt uitgesteld. We hopen dat van uitstel afstel komt.

We geven deze Nacht de bomen een beetje moed en hoop op een langer leven.

Deze avond kunt u ook de handtekeningenlijst ondertekenen. 1900 anderen hebben dat al gedaan.

Misschien halen we binnenkort de 2000.

Inlichtingen: hbxd@freeler.nl of 0251 232155

 

 

 

                 10:1O

Wat doe jij uit? Doe mee met 10:10

De actie 10:10 stimuleert wereldwijd om  10% energie te besparen.

Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk vraagt iedereen mee te doen met de landelijke actie van 10:10 op maandag 10 oktober.

Heel Nederland wordt dit jaar uitgedaagd om gezamenlijk de electriciteitsmeter op die dag naar beneden te brengen. Om de wereld een signaal te geven: energiebesparing is belangrijk en burgers, bedrijven en politiek kunnen er veel meer aan doen.  Hoe kunt u meedoen? Door b.v. het licht, de TV, de stofzuiger, de radio, de computer, de tuinverlichting, de droogtrommel uit te doen. Op www.1010global.org/.../1010-tips

zijn veel voorbeelden te vinden waarmee u heel gemakkelijk energie kunt besparen.Het totale verbruik in Nederland op één dag is gemiddeld 190.000 megaWattuur. Dat is gelijk aan het wat een gemiddeld huishouden in 60.000 jaar verbruikt,
De Nationale Elektriciteitsmeter is op 10 oktober online te volgen via www.watdoejijuit.nl.  Ook daar zijn ook veel bespaartips te vinden.

 

 

boompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompjeboompje

 

September 2011

GOED NIEUWS!!!  De kap van de bomen is een jaar uitgesteld. Het blijkt dat er toch een omgevingsvergunning nodig is. Deze procedure neemt tijd in beslag. De kap kan daardoor niet eerder plaatsvinden dan in het voorjaar, maar dan is het broedseizoen.

In de tussentijd gaat de actiegroep in samenwerking met de PWN een onderzoek doen naar de staat van de bomen. Ons uitgangspunt blijft dat gezonde bomen niet moeten worden gekapt.

 

zielige boompjesActie: Bomen oprijlaan Marquette

 

Volgens plannen van het PWN zullen in het najaar van 2011 alle 58 bomen aan het begin van de oprijlaan van Marquette worden gekapt. Dit is het laatste deel van een plan van 25 jaar geleden om de bomen op de oprijlaan te vervangen. De twee eerdere fases zijn al uitgevoerd.

Er is een actiegroep opgericht waar ook Goed-Aardig aan mee doet om deze plannen op te schorten. Er staan volgens de groep nog erg veel gezonde monumentale bomen. Kap van deze bomen zal het aanzien van de Marquettelaan en van de oprijlaan danig veranderen. Er zal sprake zijn van kaalslag. Naar de mening van de groep doet het bestaande gedeelte geen afbreuk aan de oprijlaan. Integendeel. Het geeft de laan een majestueuze uitstraling. Na dit gedeelte begint de rechte beplanting van de oprijlaan uit de eerdere fases. Het zicht vanuit kasteel Marquette zal ook drastisch veranderen.

Wij raden iedereen aan om eens in het stukje bos te gaan staan en om zich heen te kijken en in te denken hoe het er na de kap zal uitzien. Pas na 80 jaar zal het beeld weer hetzelfde zijn als nu. De overgang van de rest van het Marquettebos naar de nieuwe oprijlaan verloopt door de aanwezige bomen ook geleidelijk.

Als u het met ons eens bent dat er nog eens goed over moet worden nagedacht met inschakeling van neutrale deskundigen teken dan de handtekeningenlijst. U kunt deze lijst downloaden via deze pagina en doorgeven aan familie en vrienden.

Een gezonde boom van 180 jaar verdient een waardige behandeling. handtekeningenlijst

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Persbericht GOED-AARDIG 22 jaar en 40 jaar Milieudefensie

 

             

       GOED-AARDIG                                     22 jaar actievoeren met een glimlach

milieudefensiegroep Heemskerk

              Marquettelaan 33

            1964 JR Heemskerk

          0251-232155/242963

   heemskerk@milieudefensie.nl

         www.goed-aardig.nl

 

 

Milieudefensie 40 jaar. Kom in de kring van GOED-AARDIG

 

Op zaterdag 4 juni viert GOED-AARDIG, milieudefensiegroep Heemskerk het 40 jarig bestaan van Milieudefensie en het 22 jarig bestaan van GOED-AARDIG op het Nielenplein in Heemskerk.

 

Tussen 12 en 4 uur nodigen we iedereen uit in de kring van GOED-AARDIG. In de kring staan verschillende logo’s van milieuvriendelijke keurmerken. Wie alle keurmerken herkent krijgt een AirSmile.

Sommige AirSmiles zijn bijzonder en geven recht op een bon van de Wereldwinkel. Als de ”kringlopers” het eens zijn met de acties van GOED-AARDIG mogen ze hun naam als kringloper in de kring schrijven.

Iedere bezoeker krijgt een drankje om te drinken op de gezondheid van Moeder Aarde en op het jubileum van Milieudefensie.

Jubileumbanner met data

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Milieudefensie zijn 40 leden verrast met een bos biologische bloemen voor hun inzet voor het milieu. Goed-Aardig is er trots op dat aan 2 leden van Goed-Aardig deze eer ten deel viel. Meer hierover is te vinden op www.milieudefensie.nl/overons/milieudefensie-40-jaar

 

 

Joke HoobroeckxJoke Hoobroeckx Marianne van GemertMarianne van Gemert

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Persbericht bijtjes en bloemetjes

 

                           

 

Persbericht

 

Bijtjes en bloemetjes op Aardedag 2011

 

Goed-Aardig helpt de bijen. Doe mee om van Heemskerk een bijvriendelijke gemeente te maken.

 

Het gaat sinds enkele jaren slecht met de bijen Er is sprake van massale bijensterfte.  De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn. Bijen zijn verantwoordelijk voor 85% van de bestuiving van groenten, fruit en andere gewassen. Hoe klein ze ook zijn, zonder bijen komt de voedselvoorziening in gevaar.

Wat zijn de oorzaken?

De voor bijen zeer schadelijke insecticiden uit de neonicotine-groep (ondermeer imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine en thiacloprid) zijn in Nederland zeer ruim toegelaten. 

Onderzoek wijst ook uit dat er bepaalde bijenvirussen zijn, die een dodelijke ziekte veroorzaken. Het is mogelijk dat het gebruik van pesticiden de weerbaarheid tegen deze virussen doet afnemen. Het is niet goed dat stoffen die zo schadelijk zijn voor bijen in alarmerende hoeveelheden en ver boven de wettelijke norm in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Als we dat kunnen terugdringen hebben bijen maar ook andere insecten daar baat bij. Ook het verdwijnen van plantensoorten is schadelijk voor de bijenvolken.

Wat kunnen we doen?We maken met ons allen van Heemskerk een bijvriendelijke gemeente door bloemen te zaaien waar bijen nectar en stuifmeel kunnen halen.

Dit bij-vriendelijk bloemenzaad wordt door Goed-Aardig op Aardedag 22 april gratis aangeboden in de Wereldwinkel en de Natuurvoedingswinkel.

Ook voor het adres Marquettelaan 33 staat op Aardedag een mand met gratis zakjes bij-vriendelijk zaad.

U kunt met uw eigen tuin de bijen helpen. Geen tuin? Dan zijn er kale plekjes genoeg waar dit zaad kan ontkiemen. De bloemen bloeien in de herfst, het moment waarop de bijen hun wintervoorraad aanleggen. Dat geeft bijen een betere kans om de winter te overleven.

 

Inlichtingen: 0251-232155    www.goed-aardig.nl

 

                                                                    bijen_2

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

BRIEF OVER KAP VAN HET MOLENBOS

 

               

        GOED-AARDIG                                   22 jaar actievoeren met een glimlach

milieudefensiegroep Heemskerk

              Marquettelaan 33

            1964 JR Heemskerk

          0251-232155/242963

   heemskerk@milieudefensie.nl

         www.goed-aardig.nl

 

Boomplantdag 23 maart 2011

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

de leden van de raad van de gemeente Heemskerk,

 

Nagedachtenis

 

Nog nooit hebben wij meegemaakt dat er zo’n grote verbazing en ontzetting zich heeft meester gemaakt van alle Heemskerkers als bij het verdwijnen van het bos aan het begin van de Marquettelaan.

 

De trotse entree van Heemskerk via de laan naar het kasteel Marquette was opeens verdwenen. Misschien niet voorgoed, maar toch wel voor de komende decennia.  Onbegrip, boosheid en verdriet bleken uit gesprekken, krantenartikelen en ingezonden brieven. Hoe kon dit gebeuren? “Waarom heeft Goed-Aardig er niets aan gedaan”, werd gevraagd. Goed-Aardig heeft geprobeerd dit stukje bos te redden en heeft in de persoon van Joop Floor, daarbij gesteund door KNNV-Haarlem (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) een ander voorstel gedaan. Dat voorstel werd afgewezen en we hoorden dat de nieuwe begraafplaats zou gaan lijken op het oude gedeelte. Een bos met daarin geïntegreerd een begraafplaats. De aanleg zou gefaseerd worden aangelegd. Daar moesten en konden we ons bij neerleggen.

 

Deze teloorgang kon toch niet de bedoeling zijn? Inmiddels heeft het College in de vergadering van de commissie AB van 8 februari 2011 toegegeven zich verkeken te hebben op het eindresultaat. Maar daarmee zijn de bomen nog niet terug en elke keer als je langs de Marquettelaan Heemskerk binnenrijdt of uitrijdt is er de confrontatie.

 

Natuurlijk  gaat het Goed-Aardig zeer aan het hart. Daarom willen wij een verzoek richten tot het gemeentebestuur. Wij nemen aan dat het verlies van groen zal worden gecompenseerd. De vraag is: waar?

Ergens op een hoekje van een weiland of ergens in de Broekpolder? Goed-Aardig denkt dat het voor de inwoners van Heemskerk een kleine pleister op de wonde zal zijn als deze compensatie plaats vindt aan de andere kant van het oude gedeelte van de begraafplaats. Zodat de ingang van onze groene gemeente weer ongeveer eenzelfde allure krijgt als vroeger en de natuurlijke verbinding van de binnenduinrand met landgoed Marquette als geheel zoveel mogelijk wordt hersteld.

 

Daarnaast zouden wij graag zien dat op de nieuwe begraafplaats een boom wordt geplant of een gedenktekentje wordt opgericht als nagedachtenis aan het stukje bos en aan het gevoel dat de Heemskerkers samen voelden bij het verdwijnen van het bos.

We denken daarbij aan een treurwilg. Een andere mogelijkheid is het herplanten van de boom, die op verzoek van Goed-Aardig door de toenmalige wethouder van milieu de heer Scholten geplant is in het kader van de actie voor duurzaam gebruik van FSC hout. Na enige jaren is de boom na uitbundige groei door burgemeester Schneiders op een ruimere plaats in het plantsoen van het huidige raadhuis herplant. Deze boom zal na de ingebruikname van het nieuwe raadhuis waarschijnlijk weer verplaatst moeten worden en kan op deze manier een betekenisvolle mooie nieuwe bestemming krijgen.

 

Wij hopen dat u deze verzoeken in overweging zal willen nemen en daarmee de pijn van vele Heemskerkers  enigszins zal kunnen verzachten.

 

Met vriendelijke groeten, namens Goed-Aardig, milieudefensiegroep Heemskerk

                             

 

 

                                  Joke Hoobroeckx-Dooren                                Marianne van Gemert-de Vries

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 Earth Hour 2011 persbericht

 

 

 

ZaterdagEarth Hour

 

 Doe mee met Earth Hour

 

Op zaterdag 26 maart om 20.30 lokale tijd zullen in de hele wereld een uur lang lichten worden uitgedaan om aandacht te vragen voor de milieuproblemen zoals de CO2 uitstoot en de gevolgen van de klimaatverandering.

Vorig jaar deden 4616 steden in 128 landen mee. 1551 monumenten, zoals de pyramiden van Gizeh, de Eiffeltoren in Parijd, de Akropolis in Athene, het Colosseum in Rome en de Big Ben in Londen  stonden in het donker.

 

Goed-Aardig vraagt iedereen mee te doen met deze actie: Earth Hour, een uur voor de aarde. Samen met miljoenen mensen staan we stil bij de toekomst van onze aarde.

De actie is te volgen op You Tube.

 

 

 

 

 

 

 

 Warme Truiendag 2011  Persbericht

 

Trek een warme trui aan en zet de verwarming een graadje lager

 

4 februari is de landelijke Warme Truiendag. Iedereen wordt aangespoord om energie te besparen door een warme trui aan te trekken en de verwarming een graadje lager te zetten. Dat kan natuurlijk ook op andere dagen.

 

Net zoals vorig jaar zal Goed-Aardig op vrijdag 4 februari om 10.00 uur ’s-morgens de Heemskerkse Ezel warmpjes inpakken in een door Heemskerkers gebreide sjaal. Als u  nog een lapje van 15 x15 cm wilt breien, lever dat dan in naar onderstaand adres voor

2 februari.

 

Als het weer een beetje meewerkt, zal er tussen 14.00 en 16.00 uur naast de Ezel een tafel staan waar u truien die u niet meer draagt kunt inleveren of ruilen tegen een andere trui. Vanaf half 4 mogen de overgebleven truien gratis worden meegenomen. De overgebleven truien gaan naar kringloopwinkel, de Groene Ezel of de voedselbank.

 

Ook de Kringloopwinkel doet mee aan de actie. Op Warme Truiendag kunt u een lekkere trui kopen voor de helft van de prijs.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Actie Kliekjesboek geen succes.

We hadden via een persbericht gevraagd om recepten voor kliekjes.

Er wordt erg veel voedsel weggegooid. Als we er aan denken dat er in de wereld veel honger

 wordt geleden is het onbegrijpelijk dat wij te veel voedsel kopen, koken en weggooien.

We ontvingen 2 recepten en ook-heel bijzonder een heel Kliekjesboek.

We proberen de volgende Wereldvoedseldag toch nog een klein boekje te maken.

 

 

11-11-2010

 

Dag van de Duurzaamheid 11-11-2010

Na het succes van vorig jaar vindt op donderdag 11 november (11-11) de Dag van de Duurzaamheid 2010 plaats.
Ook dit jaar worden alle bedrijven, particulieren, organisaties, gemeenten, scholen en provincies uitgenodigd om op 11-11 een duurzame activiteit te organiseren. Hierdoor vinden er op 11-11, verspreid door heel Nederland, honderden duurzame activiteiten plaats. Samen laten we zien dat duurzaamheid niet alleen hard nodig, maar ook leuk en inspirerend is! Kijk op www.dagvandeduurzaamheid.nu.

In heel Nederland wordt voorgelezen uit het boek “mr. Finney en de wereld op zijn kop”. Het boek is geschreven door prinses Laurentien van Oranje en Sieb Posthuma en wil kinderen en andere mensen aan het denken zetten over de wereld om hen heen.

GOED-AARDIG en Heemskerk Kijkt Verder hebben radio Heemskerk gevraagd om een gedeelte uit het boek in een uitzending te mogen voorlezen. Dat zal gebeuren op 11-11 om kwart over 11.Luisteraars die het verhaal op papier willen hebben kunnen het aanvragen bij Goed-Aardig. Meer informatie over mr. Finney en zijn vrienden is te vinden op www.mrfinney.nl.

Op de Zeester, basisschool in de Broekpolder zal ’s-middags in alle klassen het verhaal Lege Bossen en Boze Dieren worden voorgelezen. Ook zullen ideetjes van kinderen over het milieu worden verzameld.

                                                                          mr finney

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag van de Dialoog 3 november 2010

Praat mee op de dag van de dialoog.

Thema: Lied van Ramses Shaffy 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder'. Ieder refrein sluit met de woorden: 'Niet zonder ons'

Zie: http://www.dagvandedialoog.info/

 

 

11-11-2010 is de Dag van de Duurzaamheid.

Op die dag zal landelijk worden voorgelezen uit Mr. Finney, geschreven door prinses Laurentien.

Zie: http://www.dagvandeduurzaamheid.nu/

 

Nacht van de Nacht op 30 oktober

 

GOED-AARDIG maakt een nachtwandeling en probeert sterren te tellen bij kasteel Marquette.

Verzamelen zaterdagavond tussen acht uur en half negen bij Marquettelaan 33.

Zie persbericht

 

 

 

Op 8 september, tijdens de open dag voor de ouderen in de nieuwe Jansheeren, zal Goed-Aardig aandacht vragen voor de uitslagen van de EKOtellingen 2009 en de komende EKOtellingen van 2010.

Aan bezoekers zal worden gevraagd om een vragenformulier in te vullen over de ontwikkelingen

 rondom Schiphol.

Er kan een petitie worden ondertekend aan de minister van Buitenlandse Zaken over de terugdringing van moedersterfte (millenniumdoel 5) 

Bezoekers worden opgeroepen om op 17 september mee te doen met de actie: Sta op tegen armoede op het Nielenplein.

Waarom drinken we flessenwater in plaatsvan kraanwater? Actie WE TAP WATER.

 

--------------------------------------

De supermarkten in Heemskerk zijn bezocht. We hebben de niet afgedekte koelingen gemeten.

 Inmiddels zijn de uitslagen en berekeningen van kosten en besparing overhandigd aan de supermarkten.

 

---------------------------------------

 

Wij vieren onze 21ste verjaardag op vrijdag 4 juni op het Nielenplein

tijdens de weekmarkt van 2 tot 4 uur.

Wij vragen aandacht voor onze actie “Geef iemand eens een Groene Kaart”

Wij delen een JA-knikker uit als geheugensteuntje.

Wij vragen uw mening over de milieuproblemen en oplossingen.

Wij verkopen onze laatste Goed-Aardig jubileumpostzegels.

Wij schenken een glaasje tropisch sap uit de Wereldwinkel liefst in meegebracht glas.

Dit alles in het kader van de Lokale Agenda 21.

Zie voor informatie hierover ons jaarboekje 2010 in “maaksels”.

 

**************************************************************

 

Koelingen in supermarkten.

Meet mee! zie persbericht

 

**********************************************************

Geef een ander een groene kaart  zie persbericht

 

 

**********************************************************

Earth Hour. Wereld Natuur Fonds

Op zaterdag 27 maart doen miljoenen mensen van 20.30- 21.30 uur het licht uit en wordt het licht gedoofd in gebouwen. In 2009 deden 4000 steden in meer dan 80 landen mee. Hiermee wordt aangegeven dat er maatregelen moeten worden genomen om de klimaatveranderingen in de hand te houden. Doe mee!.

**********************************************************

 

IMG_3546Actie warme truiendag verliep hartverwarmend!

 

Bijna 100 lapjes in alle maten en kleuren

hielden onze ezel warm. Dank aan alle breiende en hakende meedoeners.

 

 

 

     

 

 

     

 

Op 12 februari is het weer

Warme Truiendag.

 

      

Wie breit er mee aan een lange das voor de Ezel van Heemskerk?

We zullen de Kringloopwinkel Heemskerk vragen om de warme truien

tegen een hartverwarmend prijsje te verkopen.

Zet de verwarming een graadje lager en trek een warme trui aan.

Klik hier voor persbericht.

Zie: www.warmetruiendag.nl

 

 

**********************************************************

 

 

 

Jaarverslag 2009  

draaiende muis met wereldbol

**********************************************************

 

Nieuwjaarswens

moederaardebol3moederaardebol3      2   1    

         Voor de 21e keer wenst Goed-Aardig

iedereen een goed en aardig Nieuwjaar.

 

Dit jaar vragen we je

ook in 2010 een

Ja-knikker

te zijn voor:

klimaatmaatregelen

Millenniumdoelen

schone lucht

schoon water

schone bodem

natuur

biologisch voedsel

consuminderen

eerlijke handel

FSC hout

stilte en ruimte

openbaar vervoer

biodiversiteit

medemensen

 

Maak zelf een Ja-knikker:

Teken een lachebek op een mooie knikker

stop hem in je zak of leg hem op een opvallend plekje

als geheugensteuntje dat je

Ja

hebt gezegd tegen

Moeder Aarde

 

klein lachebekje 

**********************************************************

Plastic inzamelen

HOERA! Vanaf 1 september 2009 wordt in Heemskerk plastic ingezameld. Op 1 september werd bij C1000 hoek Maerelaan Beethovenstraat om 14.30 uur de actie gestart. Met het inzamelen van plastic kan bijna al het afval worden weggecijferd. Maar nog beter is het voorkomen van afval. Zeer veel informatie en tips te verkrijgen bij www.milieucentraal.nl.  zie ook: www.plasticheroes.nl

 

**********************************************************

smeltende aarde 

http://www.insnet.org/nl/graps/ora.gifTienduizend keer te veel gif in oppervlaktewater
Er zit op sommige plekken 10.000 keer zoveel van het zeer giftige landbouwbestrijdingsmiddel Imidacl ..lees verder...

 

**********************************************************

 

 

Persbericht najaar 2009

 

Goed-Aardige berichten

 

**De gemeente Heemskerk scoort in 2009 goed in de Duurzaamheidsspiegel. Van de 134 gemeenten die hebben meegedaan staat Heemskerk op de 15e plaats.

 

**Op de Klimaatkaart berekend door Milieudefensie staat Heemskerk op de vijfde plaats met een klimaatscore van 23.4 (hoogst haalbare score 25). Dat betekent een daling van 9% t.o.v. 2007. Per inwoner wordt 3,3 ton CO2 uitgestoten. (in 2007 3,3 ton).  Op weg naar de klimaattop in Kopenhagen is dat een goede ontwikkeling.

 

**Zoals ieder jaar heeft Goed-Aardig in de supermarkten de Eko-producten en de Fairtrade producten geteld.

In de provincie Noord Holland staat Heemskerk met het filiaal Albert Heijn op de derde plaats met 227 Eko-producten en 39 Fairtrade producten. Ook de Heemskerkse filialen van C1000, Vomar. Deen en Dekamarkt behoren tot de top 10 van hun keten.

 

Maar vergeleken met de supermarkt die in Nederland de meeste Eko-producten aanbiedt is er nog zeer veel te verbeteren. In Amersfoort werden bij Plus 918 Eko-producten en 89 Fairtrade producten geteld.

 

**De tentoonstelling van Goed-Aardig, 20 jaar actievoeren met een glimlach het enkele maanden gehangen in kinderboerderij Dierendorp. Daar hebben velen meegedaan met de petitie Red de Bijen. Deze week is de petitie met 40000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer, die door dit burgerinitiatief  verplicht is om een onderzoek te doen naar de raadselachtige sterfte van bijen. Planten zijn voor 80% afhankelijke van bijen. Ons voedsel is voor 35 %. In deze periode is de kinderboerderij, die deze maand ook een insectenhotel en een energiebol rijker is geworden, meer dan 3000 keer bezocht.

 

**Voor Goed-Aardig zijn dit goede en aardige ontwikkelingen in het jubileumjaar. Nu nog een gunstig resultaat op de klimaattop van volgende maand in Kopenhagen. Op 12 december kan iedereen onze ministers aansporen om hun uiterste best te doen op deze conferentie tijdens een grote manifestatie Beat the Heat Now in de Jaarbeurs in Utrecht. Informatie over de manifestatie met veel optredens op de website van Milieudefensie: www.milieudefensie.nl

 

**********************************************************

 

Goed-Aardig staat op 31 oktober op de Vrijwilligersmarkt in de Kennemerpraktijkschool. Jan van Kuikweg 12, Heemskerk.

U kunt dan op de foto om mee te reizen naar de Klimaatconferentie in Kopenhagen in december. De markt begint om 12.00 uur en loopt om 16.00 uur over in de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2009. Iedereen welkom.

 

**********************************************************

 

DENK en DOE mee met Goed-Aardig (gebruik hiervoor het gastenboek of de contactlink)

 

Goed-Aardig , milieudefensiegroep Heemskerk bestaat 20 jaar. In een tentoonstelling in kinderboerderij Dierendorp wordt een overzicht gegeven van de acties, die in die 20 jaar zijn gevoerd. Deze tentoonstelling is vanaf maandag 21 september enkele weken te zien tijdens de openingsuren.

 

Ook wordt aandacht besteed aan de bijensterfte en de gevolgen daarvan voor ons voedsel.

**********************************************************

 

1989-2009

moederaardebol3

20 jaar Goed-Aardig

actievoeren met een glimlach

 

Tentoonstelling

Kinderboerderij Dierendorp

 

denk en doe mee

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:PQH-a1AhX2DNKM:http://weblogs.vpro.nl/argos/files/2008/10/3167_milieudefensie_logo1.jpg-win een prijs

-word een JA-knikker

-schrijf een verhaal of gedicht

- maak een tekening over

Dier en Milieu

 

www.goed-aardig.nl

 

**********************************************************

Dag van de Duurzaamheid op 09-09-2009.

Goed-Aardig had een druk bezochte informatiestand op de dag van de ouderen in de Velst.

Onderwerpen: Postzegels van Goed-Aardig

Word ook een Ja-knikker

Stop de bijensterfte

Lees de Millenniumkrant

Hoe Eko is uw supermarkt?

Lees uw kleinkinderen het verhaal voor: DUURZAME OMA van Sjoerd Kuyper (www.dagvandeduurzaamheid.nu)

Dit verhaal werd op 0-09-09 om 9.09 uur voorgelezen doot Frans Koopman op de Stoel in de Deutszstraat.

Radio Heemskerk doet verslag. Het verhaal is te verkrijgen via deze website onder contact. (organisatie: Heemskerk Kijkt Verder)

stoel

 

 

**********************************************************

F6AAD4A4

 Doe mee met de petitie stop de bijensterfte. Bijen zijn nodig voor onze voedselproductie.

Klik

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

Drink water uit de kraan, niet uit flessen

 

**********************************************************

Doe mee met de EKO tellingen en de actie stop fout veevoer.

www.milieudefensie.nl

Wil je meetellen? Geef je op via contact of gastenboek.

 

**********************************************************

Uitslagen Duurzaamheidsmeter 2009 zie www.duurzaamheidsmeter.nl

Opmerkingen Goed-Aardig

 

**********************************************************


  http://www.hyves.nl/showImage.php/612309001_500_500_X7gb.jpeg              

2009 Is het jaar van de egel. Is uw tuin egelvriendelijk?

Let u op overstekende egels?

zie  www.jaarvandeegel.nl    

 

********************************************************************************************************************

Vorige acties

 

*    20 jarig jubileum 1989-2009: zie overzicht acties in dit decennium

*       Actie JA knikker

*       Uitgifte van een jubileumpostzegel

*       Jubileum Jaarboekje

*       Gesprek op radio Heemskerk

*       Tentoonstelling in Kinderboerderij vanaf 21 september zie boven

*       Doorlopende campagnes Milieudefensie

*       Duurzaamheidsdag op 09-09-09

*       Filmvoorstelling i.s.m. Filmhuis Heemskerk

*       Invullen van de duurzaamheidsmeter

 

    Activiteiten als Milieudefensiegroep

*       Actie Stop Fout Veevoer

 ( het gebruik van soja als veevoer gaat ten koste van de regenwouden)                 

*       Earth Alarm

*       Eko tellingen in de supermarkten

*       Voorbereiding klimaatconferentie in Kopenhagen.

*       Op de jaarvergadering van Milieudefensie is geen beslissing genomen over de vorming van een ledenraad,

      het bestuur beraadt zich over de verdere gang van zaken.